PRE-ARRIVAL *6W* 2020 Luis Seabra Xisto Cru Branco (Douro, PT)

Weight: 6W

Varietals: Rabigato, Códega, Gouveio 

Region: Douro, Portugal

SUBSCRIBE TO OUR NEWSLETTER!