*2W* 2021 Bodega Ugabe "Balea Unfiltered" Txakoli (Bizkaiko, SP)

Weight: 2W

Varietal: Hondarrabi Zuri, Petit Corbu

Region: Bizkaiko, Basque Country, Spain

Minimal Intervention


SUBSCRIBE TO OUR NEWSLETTER!