*3W* 2021 Kitma Brintziki "Melios" White (Ilia, GR)

Mix your own case to receive 15% off!

Weight: 3W 

Varietal: Roditis 

Region: Ilia, Peloponnese, Greece 

SUBSCRIBE TO OUR NEWSLETTER!