*3W* 2017 Semeli "Aetheria" Chardonnay/Malagousia Blend (Nemea, GR)

Weight: 3W

Varietals: Chardonnay, Malagousia

Region: Koutsi, Nemea, Peloponnese, Greece

SUBSCRIBE TO OUR NEWSLETTER!